59 หมู่ 3 ตำบลหนองจรเข้ อำเภอหนองแค จังหวัด :สระบุรี รหัสไปรษณีย์ :18140 Email: nongjarakae2009@hotmail.com